Desenvolupament aplicacions Filemaker a mida

Stacks Image 5

Castellano Catala English

Stacks Image 46
Stacks Image 115
Stacks Image 117

Que fem


Som un grup de desenvolupadors amb anys d'experiència en solucions Filemaker.
Treballem conjuntament per augmentar sinergies i aprofitar coneixements per millorar els nostres desenvolupaments i per donar millor assistència i seguretat als nostres clients i crear solucions Filemaker amb les últimes tecnologies, d'ús fàcil i intuïtiu, accessibles des de diferents plataformes i i adaptades a les necessitats de cada client.

Creem aplicacions a mida que s'adaptin al flux de treball i necessitats d'informació del client i que puguin créixer conforme a nous requeriments.
Filemaker permet automatitzar i optimitzar processos, facilitar l'accés la informació, allotjar les solucions en el núvol permetent la integració amb diferents sistemes, accedir des de diferents plataformes, ( Mac, Windows, IOS, Web ) i publicació de dades via Web mitjançant la tecnologia WebDirect.

Integració amb altres serveis i sistemes utilitzant tecnologies WebServices, RestAPI, ODBC , PHP, Javascript ….
Intregracions Contaplus, e-Facturas, integracions sistemes campanyes, mailing….

Disposem de aplicacions ja desenvolupades i adaptables al seu negoci: ERP, CRM, TPV, aplicacions mèdiques……

Per a les solucions ja existents de FileMaker (ja siguin creades per nosaltres o un altre desenvolupador), oferim al client suport i manteniment per a continuar ampliant les funcionalitats de la solució.

  • Stacks Image 120
  • Stacks Image 123
  • Stacks Image 126
  • Stacks Image 129
  • Stacks Image 132
  • Stacks Image 135
  • Stacks Image 138
  • Stacks Image 141

Qui som

Víctor Sanjuan
FBA - Certificació Filemaker 13

Empresari dels sectors de la pell i immobiliari, va començar a treballar amb FileMaker versió 3 a principis dels anys 90 desenvolupant bases de dades peronalizadas per a la gestió de les seves pròpies empreses. Arran de la crisi econòmica va decidir dedicar-se professionalment a programar i desenvolupar aplicacions personalitzades amb FileMaker per altres empreses aprofitant els seus coneixements i experiència en gestió empresarial.


Joan Subirós
FBA - Certificació Filemaker 12

Enginyer industrial i post-graduat en automatització industrial, va començar a contactar amb FileMaker versió 5 a mitjans dels anys 90 per desenvolupar una base de dades, de les torres de molta alta tensió de Catalunya, a l'empresa REE. A totes les empreses on ha treballat d'enginyer o Gerent, sempre ha desenvolupat sistemes amb FileMaker. Arràn de la crisi de 2007, decideix reinventar-se i comença a estudiar la manera de guanyar-se la vida desenvolupant bases de dades. A partir d'aleshores es dedica a la programació i desenvolupament de APP's personalitzades amb FileMaker.


Josep Vidal
Programador i desenvolupador FileMaker
Agent comercial durant molts anys. El any 1992 es va iniciar en el mon de FileMaker per desenvolupar les seves pròpies bases de dades per la gestió comercial.
L’any 2012 va deixar la seva feina comercial i va decidir aprofitar la seva experiència amb FileMaker per dedicar-se completament a la programació per empreses i professionals.

Stacks Image 7
Filemaker 13 Certified Developer
Stacks Image 52
Stacks Image 55
FBA
filemaker developer suscription
Stacks Image 68
Stacks Image 111
Stacks Image 113